ลักษณะทางสถาปัตยกรรม
      ในโครงการ สามารถแบ่งเป็นส่วนสำคัญสามส่วน คือส่วนจัดแสดงภายในอาคาร ส่วนจัดแสดงภายนอก และส่วนคลังประติมากรรมและการเก็บรักษา  โดยในส่วนจัดแสดงนั้นมีพื้นที่ที่เปิดโล่ง เน้นการใช้กระจกเพื่อเชื่อมโยงพื้นที่ภายในกับสวนภายนอก ตัวสวนเองก็ออกแบบมาเพื่อจัดวางประติมากรรมอย่างสวยงาม มีการเล่นระดับของพื้นและมีการใช้น้ำไหลเวียนเพิ่มความน่าสนใจและบรรยากาศที่ดีโดยรอบ ส่วนภายในคลังเก็บรักษาจะมีพื้นที่โล่งกว้าง รถขนย้ายสามารถเข้าถึงได้ง่าย

      ตัวอาคาร เป็นอาคารสองชั้นขนาดใหญ่ ที่สร้างด้วยระบบเสาและคานเหล็ก มีผนังคอนกรีตและผนังกระจกยึดกับโครงเหล็ก และบนชั้นที่สอง ยังมีพื้นที่ปลูกต้นไม้บนอาคารอีกด้วย