การเข้าชมและการเดินทาง

เปิดบริการ วันอังคาร – เสาร์ เวลา 10.00 น. – 16.00 น.
ปิดทำการในวันอาทิตย์และวันจันทร์
สำหรับผู้ที่ต้องการจะเข้าชมเป็นหมู่คณะ และชาวต่างชาติ สามารถติดต่อล่วงหน้าได้ที่เจ้าหน้าที่


คลังประติมากรรม
4/18 -19 หมู่ 11 4/18 -19 หมู่ 11 ซอย 56  ถนนนวลจันทร์ 
แขวงคลองกุ่ม  เขตบึงกุ่ม กรุงเทพฯ 10240

สำนักงานศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ
1471 หมู่บ้านทาวน์ อิน ทาวน์ ซอย 3/2 ซอยลาดพร้าว 94
ถนนลาดพร้าว แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

โทร 02-559-0505 ต่อ 581,180
โทรสาร 02-559-3640

การเดินทางมายังศูนย์ประติมากรรมกรุงเทพ